Artikelen over het rijbewijs

Eigen verklaring CBR wordt Gezondheidsverklaring (januari 2018)

Met ingang van 1 november 2017 heeft het CBR de naam van de zogenaamde ‘Eigen verklaring’ vervangen door ‘Gezondheidsverklaring’. Dit gebeurt op initiatief van de klanten. Uit een onderzoek bleek namelijk dat de term ‘Gezondheidsverklaring’ volgens de betrokkenen beter aangeeft waarvoor het formulier is bedoeld: het CBR informatie verschaffen over je gezondheid zodat dit  kan beoordelen of je medisch rijgeschikt bent of niet. 

 

Vanaf nu kent het CBR drie soorten Gezondheidsverklaringen:

1. Gezondheidsverklaring Rijbewijs:

Nodig voor het aanvragen van de rijbewijzen A (motoren), B (personenauto’s) BE (personenauto’s met aanhanger) en T (tractor of motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS)).

2.  Gezondheidsverklaring Groot rijbewijs:

Nodig voor het aanvragen van de rijbewijzen C1 (kleine vrachtwagen), C (grote vrachtwagen), D1 (kleine bus tot 16 personen), D (grote bus) en E (aanhanger bij elk van deze categorieën).

3. Gezondheidsverklaring Rijbewijs75+:

Nodig voor het aanvragen van alle rijbewijzen voor bestuurders boven de 75. Het gedeelte dat de arts moet invullen bij het Groot rijbewijs en het Rijbewijs voor 75+ gaat ‘Keuringsverslag’ heten.

 

De naamsverandering en daarmee de vervanging van de formulieren vindt geleidelijk plaats. Binnenkort wordt alleen de ‘Gezondheidsverklaring Rijbewijs’ in gebruik genomen en dan nog enkel de digitale versie. De ‘Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+’ en ‘Gezondheidsverklaring Groot rijbewijs’ volgen pas in het tweede kwartaal van 2018. Tot die tijd blijven de huidige ‘Eigen verklaringen’ in omloop. Wel gaat het CBR in de communicatie de term ‘Gezondheidsverklaring’ gebruiken met daarachter tussen haakjes (Eigen verklaring).

 

Het CBR streeft ernaar om zoveel mogelijk aanvragen digitaal te ontvangen en te verwerken. Het gebruik van een papieren ‘Gezondheidsverklaring’ wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Het formulier blijft echter voorlopig wel gewoon te koop bij de meeste gemeenten en de vijf grote kantoren van het CBR. Bij het digitaal invullen van de ‘Gezondheidsverklaring’ wordt het ook mogelijk om vereiste aanvullende verklaringen toe te voegen, zodat in principe alle klanten van het CBR digitaal het beoordelingsproces kunnen starten.

 

Ook de artsen zullen worden voorzien van een digitale communicatiemogelijkheid. Een cardioloog kan dan digitaal de formulieren invullen in een artsenportaal. De verwerking kan vervolgens bij het CBR direct worden opgepakt. Door zoveel mogelijk te standaardiseren in vraagstelling en antwoord,  wordt het in de toekomst zelfs mogelijk automatisch te beoordelen of de aanvrager medisch rijgeschikt is of niet. Alleen complexe dossiers worden dan nog met de hand verwerkt. Op deze manier zal het beoordelen van de aanvraagdossiers aanmerkelijk sneller kunnen verlopen.

Lees meer