Nieuws

Zorgkosten buiten Europa uit basispakket

23 oktober 2015

Zorgkosten die mensen maken als zij tijdelijk buiten Europa verblijven, zitten vanaf 1 januari 2017 niet meer in het basispakket. De ministerraad heeft dat op 16 oktober besloten.


Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I (2010), dat later is overgenomen door de huidige regering. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Zorgkosten buiten Europa worden deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis, maar meer dan de Nederlandse tarieven krijgt men niet vergoed. Maar volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa worden gemaakt, niet collectief te worden betaald. De betrokkenen zijn daarvoor nu helemaal aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

De beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun zvw-verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.

(Bron: Medisch Contact)

Terug naar overzicht