Nieuws

Training houdt ICD-dragers fit zonder verhoogd risico op shocktherapie

14 april 2015

Aërobe oefeningen (oefeningen waarbij zuurstof gebruikt wordt) die een niet al te grote inspanning vragen, kunnen volgens een recent Amerikaans onderzoek onder leiding van dr. Cynthia M Dougherty (University of Washington School of Nursing, Seattle) de cardiovasculaire gezondheid van ICD-dragers verbeteren, zonder dat ze angst hoeven te hebben voor shocktherapie

 

Reden van het onderzoek was, dat artsen constateerden dat ongeveer 50% van de één miljoen Amerikanen die ICD-drager zijn, hun gedrag na de implantatie veranderen om shocks te voorkomen. Het gaat dan vooral om het minder of helemaal niets meer doen aan dagelijkse huishoudelijke activiteiten, lichaamsbeweging en seksuele activiteit. "Dergelijk gedrag voorkomt niet alleen shocktherapie maar zal bovendien ook nog eens resulteren in een neerwaartse spiraal van verminderde activiteit, toenemende angst voor shocks, slechte acceptatie van de ICD en een verminderde kwaliteit van leven", aldus de onderzoekers.

 

Aan het gerandomiseerde onderzoek namen 160 volwassenen deel met een ICD voor primaire of secundaire preventie. De studie toonde aan degenen die gedurende zes maanden thuis onderhoudsoefeningen deden een aanmerkelijk hogere piek van zuurstofopname hadden in vergelijking met degenen die geen duidelijke richtlijnen hadden ontvangen voor de te verrichten oefeningen.

 

Het trainingsdeel van het aërobe programma omvatte 10 minuten pre- en poststretching en 5 dagen per week 1 uur wandelen met een doelhartslag gedurende 8 weken. Het thuisdeel bestond uit 150 minuten wandelen per week op 80% van de doelhartslag gedurende de volgende 16 weken.

 

De meest verrassende uitkomst van het onderzoek was dat ook tijdens het thuisdeel van het programma, dat minder eisen stelde, de zuurstofcapaciteit van de deelnemers bleef stijgen. Verder deden zich geen belangrijke verschillen voor tussen de beide groepen. Shocktherapie kwam zelden voor, hoewel iets minder in de ‘oefengroep’ dan in de controlegroep. Dat gold ook voor ziekenhuisopnames of overlijden.

 

Hoewel de resultaten dus niet verrassend zijn, merken de onderzoekers op dat de studie broodnodig was, vooral omdat ze duidelijk de veiligheid aantoont van aërobe oefeningen voor ICD-dragers, een onderwerp waarover tot nu toe weinig of niets bekend was

Voornaamste boodschap: thuis oefeningen doen is veilig is voor patiënten met een ICD.


Bron: Medscape

 

Terug naar overzicht