Nieuws

Toenemende sterftekans bij vrouwen na hartinfarct

2 december 2015

Jonge vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleven moeten levenslang maatregelen nemen die ziekte of overlijden te kunnen voorkomen. Dat zeggen onderzoekers van het LUMC

Hoge ziektelast
De jaarlijkse sterfte van vrouwen die een hartinfarct overleefden bleek ruim drieënhalve keer zo groot in vergelijking met een vergelijkbare controlegroep. Alhoewel het aantal sterfgevallen de afgelopen jaren door betere zorg daalde is de ziektelast hoog gebleven. Vooral voor jonge vrouwen is deze belasting groot. Belangrijk is deze groep levenslang onder medische controle te houden en dat zij zo gezond mogelijk leven.
Het merendeel van de vrouwen die twintig jaar werden gevolgd bleef na een hartinfarct of beroerte in leven.

Lees meer

Bron: LUMC.nl

Terug naar overzicht