Nieuws

Meer zelfredzaamheid vergroot gezondheidsvaardigheden

28 mei 2015

Wie over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikt, voelt zich minder goed, heeft te weinig grip op de gezondheidssituatie en gaat vaker naar de huisarts. Zorgverleners zouden hierop moeten inspelen. Dat is de conclusie van promotieonderzoek aan de Vrije Universaliteit van Amsterdam.

Begrip
Tijdens de studie naar zgn. ‘gezondheidsvaardigheden’ werd de samenhang onderzocht tussen iemands begrip van informatie over gezondheid, de mate van gezondheid en persoonskenmerken, zoals leeftijd en sociaaleconomische status. Mensen met een minder begrip van de informatie over gezondheid kunnen ook minder goed zelfmanagementtaken uitvoeren. Dat heeft nadelige gevolge voor hun gezondheidssituatie. Zorgverleners moeten hun manier van communiceren hierop aanpassen.

Zelfmanagement
Steeds vaker moeten ouderen zelfredzaam zijn en wonen zij langer thuis. Zij moeten op basis wat hen door de zorgverlener is verteld gezondheidskeuzes maken. Wie die informatie niet begrijpt, kan een goede gezondheid minder goed bewaken. Met name de groep met een relatief lage sociaaleconomische status bleek moeite te hebben informatie over gezondheid te begrijpen en toe te passen. Deze mensen waren ook het minst tevreden over hun gezondheidssituatie. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken zou medische informatie toegankelijker en begrijpelijker kunnen zijn.

Lees meer

Bron: Medicalfacts 

Terug naar overzicht