Nieuws

Controleer of uw zorgverzekeraar ICD-zorg heeft in gekocht in het ziekenhuis waar u in behandeling bent.

16 januari 2015

Reeds in december vorig jaar wezen wij erop dat het - ten gevolge van allerlei veranderingen in het zorgaanbod - mogelijk is, dat uw zorgverzekeraar of de nieuwe zorgverzekeraar die u wilt kiezen, geen ICD-zorg heeft ingekocht in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

Wij adviseren U daarom om te controleren of  uw Zorgverzekeraar dat heeft gedaan. Zou dat niet zo zijn, dan betekent dit dat u de implantatie of vervanging van een ICD en de reguliere controles gedeeltelijk zelf moet betalen. Wilt u dat voorkomen dan dient u een ander ziekenhuis te zoeken waar uw zorgverzekeraar wel ICD-zorg heeft ingekocht.

Nu al hebben twee ICD-dragers ons laten weten dat zij met deze onaangename ervaring geconfronteerd werden. In één geval moet de ICD-drager  zo goed als zeker zelf bijdragen in de kosten voor de vervanging van de ICD.


Een overzicht van de ziekenhuizen waar ICD’s worden geïmplanteerd vindt op onze website Implantatiecentra en ICD-controlerende centra.


Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u vinden in welke ziekenhuizen ICD-zorg is ingekocht.

Terug naar overzicht