Nieuws

COLLEGA-vrijwilligers gezocht!

1 september 2014

Toen in mei 2000 de Stichting ICD dragers Nederland werd opgericht, kon niemand vermoeden dat deze – dankzij de inzet van een groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers – in enkele jaren zou uitgroeien tot een volwaardige patiëntenorganisatie die zowel bij overheden als zorgverzekeraars en zorgverleners een goede naam heeft verworven. Dat willen wij in de toekomst zo houden.

Daarom zoeken wij collega’s die bereid zijn om ons te helpen bij het vervullen van de volgende taken:

1.Verzorging van de contacten met de centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en/of gecontroleerd . Het betreft de volgende ziekenhuizen:

Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Kennemer Gasthuis Haarlem, Medisch Centrum Haaglanden Westeinde Den Haag, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam, St.Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, Orbis Medisch Centrum Sittard, Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen, Deventer Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Reinier de Graaf Groep Delft, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit de distributie van STIN- informatiemateriaal en medewerking aan en/of medeorganisatie van informatiedagen voor ICD-dragers van het centrum. Binnen deze functie is uitgroei tot regiocoördinator of –coördinatrice mogelijk.

2. Vertegenwoordiging van de STIN op voorlichtingsbijeenkomsten.

3. Het verrichten van administratieve werkzaamheden op het kantoor in Zaandam.

Wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten voor de STIN, laat dit dan per e-mail, vergezeld van een kort curriculum vitae, weten aan onze Landelijk coördinator vrijwilligers Marcel Samuels via: samuels@stin.nl. Hij neemt dan contact met u op en verstrekt u desgewenst nadere inlichtingen.

Wij, vrijwilligers van de STIN, begroeten u graag als collega.Samen wijzen we ICD- dragers de weg!

Terug naar overzicht