Nieuws

Cognitieve stoornis risicofactor bij oudere hartpatiënten

28 mei 2015

Oudere hartpatiënten met cognitieve beperkingen lopen meer risico te overlijden dan leeftijdgenoten zonder cognitieve problemen. Dat blijkt uit Japans onderzoek

Vergeten medicijnen
De onderzoekers deden studie naar de mentale vermogens van 136 vijfenzestig plussers die met hartfalen in het ziekenhuis waren opgenomen. Bijna driekwart had een cognitieve stoornis zoals geheugenverlies of concentratieproblemen. Zij bleken 7,5 keer meer risico te lopen op o.a.geheugenverlies dan de groep zonder beperkingen ook als factoren als leeftijd en gewicht werden meegerekend. Men denkt dat patiënten met een cognitieve stoornis moeite hebben hun medicatie trouw en volgens voorschrift te slikken. Dat zou hun slechtere prognose kunnen verklaren.

Lees meer


Bron: Nu.nl

Terug naar overzicht