Nieuws

Cardiologen vragen patiënten om inbreng

16 april 2015

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) zijn de plannen gepresenteerd waarmee cardiologen de komende jaren aan de slag gaan. Met het motto: 'Betrouwbaar in het hart van de zorg' verwijst de NVVC naar het belang van cardiovasculair welzijn voor mens en samenleving. Goede zorg en preventie van hart- en vaatziekten heeft prioriteit; nog altijd zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één in Nederland. Dit is te lezen in het beleidsplan dat vandaag op de website van de NVVC (www.nvvc.nl) staat.

 

In het beleidsplan zijn een aantal speerpunten benoemd. Om te onderzoeken wat de prioriteiten van patiënten en hun naasten zijn, worden zij in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen op zaken waarmee de cardiologen de komende jaren aan de slag moeten. Dit onderzoek wordt samen met De Hart&Vaat groep uitgevoerd.

 

Belangrijk speerpunt is gepast gebruik van zorg. Het gaat om het verlenen van de beste zorg voor chronische en kwetsbare patiënten. De campagne “Verstandig Kiezen” ondersteunt artsen en patiënten in het gezamenlijk besluiten tot de beste behandeling voor de patiënt. Arts en patiënt voeren samen het gesprek en kiezen de meest geschikte behandeling. De rol van professionals zal hiermee langzamerhand verschuiven van kennisbron naar coachende begeleider bij medische beslissingen. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de Federatie van Medisch Specialisten.

 

Ketenzorg is ook een speerpunt in het NVVC beleidsplan. Bij ketenzorg is er intensief contact en worden duidelijke afspraken gemaakt met andere zorgverleners (o.a. huisartsen en ambulancediensten, andere ziekenhuizen) over waar en door wie de behandeling wordt uitgevoerd. Verder kunnen cardiologen ook buiten de muren van het ziekenhuis gaan werken om de cardiologische zorg dichter bij huis aan te bieden. Een deel van de specialistische zorg in de ziekenhuizen kan namelijk verschoven worden naar de zogenaamde anderhalve-lijnszorg. In samenwerking met huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zijn verschillende vormen mogelijk, zoals meekijk-consulten, stads- of regiopoliklinieken. Ook andere vormen van contact met de patiënt (via e-mail, e-health /e-consulten en sociale media) zijn hierin mogelijk.

 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is betrouwbare informatie over uitkomsten van behandelingen van groot belang. Hiervoor is het belangrijk dat er de komende jaren meer geïnvesteerd gaat worden in het optimaliseren en uitbreiden van kwaliteitsregistraties in de cardiologische zorg.

 

Tenslotte wil de NVVC graag dat patiënten betrokken worden bij kwaliteitsvisitaties. De kwaliteitsvisitatie is een middel om de zorg nog verder te verbeteren. Een groep cardiologen bezoekt een andere groep cardiologen in een ander ziekenhuis om te bekijken hoe ze de cardiologische zorg verrichten en hoe ze dit kunnen verbeteren. De NVVC gaat onderzoeken welke rol patiënten bij een kwaliteitsvisitatie kunnen spelen. Wilt u ook stemmen? Ga naar https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/nvvc


Bron: persbericht NVVC

Terug naar overzicht