Nieuws

Biologische pacemaker in ontwikkeling

8 december 2014

Onderzoeker en cardioloog in opleiding Geert Boink is samen met cardioloog Hanno Tan en ontwikkelingsbioloog Vincent Christoffels bezig om een biologische pacemaker te ontwikkelen.

DNA
De pacemaker, in de huidige vorm is voor het lichaam een onnatuurlijk object. Echter door dna toe te voegen aan de hartspiercellen kunnen deze zich omzetten in pacemakercellen. 

Behandeling 
Het grootste probleem waar de onderzoekers momenteel nog tegenaan lopen is dat de behandeling maar kort werkzaam is. Met andere technieken probeert men een biologische pacemaker blijvend in het hart te introduceren. Bij positieve resultaten denkt men over 5 jaar succesvol een biologische pacemaker te kunnen implanteren.

Lees meer 

Terug naar overzicht