Nieuws

Bereikbaarheid VUmc Amsterdam

10 september 2015

Het VUMC Amsterdam is gisteren getroffen door wateroverlast. Daardoor zijn alle afdelingen, dus ook m.b.t.cardiologie, onbruikbaar geworden en gesloten.

Bereikbaarheid
Wanneer u een dezer dagen de zorg van het VUMC nodig heeft, kunt u het beste de website van het VUMC raadplegen. Hier verzorgt men updates over de stand van zaken.
Vragen over patiënten kunt u stellen via het noodnummer : 0800 - 020 0998.
Soms is het mogelijk telefonisch contact te leggen met de afsprakenbalie. Een overzicht van de telefoonnummers vindt u hier.

Terug naar overzicht