Nieuws

Wijzigingen in digitale vragenlijsten rijgeschiktheid

16 mei 2018

Als aanvulling op het vorige bericht van 14 mei ontvingen wij van de Dienst Communicatie van het CBR de volgende informatie die wij graag aan u doorgeven:

Wij berichten u omdat u uw achterban onder meer informeert over de Gezondheidsverklaring die nodig is als iemand een medische aandoening heeft die gevolgen kan hebben voor de rijgeschiktheid, en zijn of haar rijbewijs wil verlengen. Er verandert het nodige in de procedure en de documenten die nodig zijn voor de Rijgeschiktheidsverklaring, met name voor wat betreft het digitale proces. Graag informeren we u via deze mail over deze wijzigingen, zodat u die informatie kunt gebruiken om uw achterban goed te informeren.
 
Nieuwe digitale vragenlijst
Sinds begin dit jaar is de vragenlijst voor het rijbewijs A, B, BE en T gewijzigd en vanaf mei vervangen we ook de digitale vragenlijst van de Gezondheidsverklaring voor de 75+-er die zijn of haar rijbewijs wil verlengen op mijncbr.nl. We vragen gerichter uit, zodat het CBR beter kan beoordelen of u rijgeschikt bent of niet. Na feedback op de gewijzigde vragenlijst in januari hebben we bovendien enkele vragen aangepast. In de bijlage vindt u beide nieuwe vragenlijsten met toelichtende teksten ter informatie.
 
De vragenlijst op papier, die u kunt kopen bij de balie van een aantal gemeentehuizen, via de balie van het CBR of onze klantenservice, blijft tot circa het derde kwartaal van dit jaar nog hetzelfde. Pas na de zomer wordt deze vragenlijst ook vernieuwd, gelijk aan de digitale vragenlijst.
 
DigiD met sms-code nodig
Vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in, dan heeft u een DigiD nodig met sms-verificatie. Dat is noodzakelijk omdat het gaat om het uitwisselen van digitale gegevens via internet. Hoe u die aanvraagt, kunt u lezen op de site van DigiD: www.digid.nl. Heeft u (nog) geen DigiD met sms-verificatie, houd er dan rekening mee dat de aanvraag daarvan enige dagen kan duren. U vraagt het aan en krijgt per post een activeringscode. Die moet u intoetsen op de site en pas dan is uw DigiD met sms code gebruiksklaar.
 
Verwijzingen via uw berichtenbox
Vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in, dan krijgt u in de berichtenbox in MijnCBR.nl bericht over welke verwijzingen in uw geval gelden en de aanvullende formulieren. Deze formulieren print u uit en neemt u mee naar de arts of specialist. Op de formulieren staat een barcode met uw persoonlijke gegevens. Bij ontvangst kunnen we ze dan ook snel verwerken.
 
Status aanvraag
Er staat in principe een termijn van vier weken voor een reactie van het CBR op uw aanvraag. Dit kan op dit moment echter nog wat langer zijn vanwege de overgangssituatie naar een nieuw informatiesysteem en een nieuwe werkwijze.  

Volgende stappen
In het derde kwartaal van dit jaar wordt het ook mogelijk dat de arts zijn bevindingen digitaal deelt met het CBR. Als dat zo is, dan weet u zeker dat het digitaal aanvragen van uw rijgeschiktheid aanzienlijk sneller zal gaan dan de papieren route.

Overgangssituatie
Vult u de Gezondheidsverklaring op papier in, dan verandert er vooralsnog niets. Dit betekent dat we de komende maanden te maken hebben met een tweeledige procedure: afhankelijk van hoe de klant de verklaring invult, volgt er een andere werkwijze. Wij begrijpen goed dat deze overgangssituatie tot onduidelijkheid kan leiden bij onze klanten. We proberen dat zo goed mogelijk te voorkomen en vooral de klanten zelf goed te begeleiden in het proces dat zij doorlopen.

Terug naar overzicht