Nieuws

Wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 per 1 januari 2018 voor specifieke groep ICD-dragers

Door Redactie STIN

10 januari 2018

Rij-ongeschiktheid van twee maanden naar twee weken voor specifieke groep ICD-dragers.

Voor de groep mensen die een primaire ICD krijgen ter preventie van ventrikelfibrilleren, is de wachttijd/rij-ongeschiktheid per 1 januari 2018 teruggebracht naar twee weken. Tot en met 31 december 2017 was dat twee maanden.
Het CBR zal de administratieve afhandeling van aanvragen code 100/101 ook in die lijn trachten te bespoedigen.

Is de ICD geplaatst nadat ventrikelfibrilleren heeft plaatsgevonden (secundair), dan blijft de wachttijd/rij-ongeschiktheid twee maanden.

Een andere geformaliseerde wijziging in de wet is dat de behandelend cardioloog bij een onterechte shock de duur van de rij-ongeschiktheid mag beoordelen. Bijvoorbeeld door de instellingen van de ICD aan te passen en/of de medicatie.

Hier volgt de volledige tekst van de wijzigingen en aanpassingen per 1 januari 2018.

6.7.4. Implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD)
Voor de beoordeling van de geschiktheid van personen met een ICD is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied. Van belang is of de ICD ter preventie van ventrikelfibrilleren is geïmplanteerd (primair), dan wel geplaatst is nadat er een ventrikelfibrillatie heeft plaats gevonden (secundair).

6.7.4.1. ICD voor primaire preventie
a. groep 1: Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt tot twee weken na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.

Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.

Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2: Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt.


6.7.4.2. ICD voor secundaire preventie
a. groep 1: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt tot twee maanden na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.

Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.

Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt.


6.7.4.3. Geschiktheid na therapie van de ICD (shock)
Personen zijn na een terecht afgegeven shock ongeschikt voor de rijbewijzen van groep 1 tot twee maanden na de shock.

Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

Terug naar overzicht