Nieuws

Website erfelijke hartziekten

Door Redactie STIN

12 december 2017

Een plotse hartdood bij een jong iemand kan een erfelijke oorzaak hebben. Dat weten zorgverleners en familieleden vaak niet. De website erfelijkehartziekten.nl wil patiënten, familieleden en zorgverleners erover informeren.

Vroegtijdige signalering
Familieleden van een overledene aan plotse hartdood kunnen ook risico lopen op een hartziekte. Met name, als het overleden familielid jonger was dan veertig jaar. Het is belangrijk vroegtijdig de oorzaak te vinden omdat dan nog behandeling met medicijnen of een pacemaker of ICD mogelijk is. De website is opgezet om meer mensen met een erfelijke hartziekte vroegtijdig op te sporen. Huisartsen en cardiologen kunnen met een doorkliksysteem beter beslissen of iemand moet worden doorverwezen voor genetisch onderzoek. Patiënten en hun familie kunnen er betrouwbare informatie over erfelijke hartziekten vinden.

Lees meer    

Bron: Vumc

Terug naar overzicht