Nieuws

Screening voorkomt soms plotselinge hartdood bij voetballers

Door Redactie STIN

16 augustus 2018

In een deze week in de NEJM verschenen studie screenden Aneil Malhotra e.a. ruim 11 duizend jonge Engelse voetballers (95 procent mannelijk) over een periode van de twintig jaar (1996-2016) op hartafwijkingen. Zo ontdekten ze 42 spelers (0,38%) met afwijkingen die tot een hartstilstand zouden kunnen leiden; in bijna alle gevallen (93%) vertoonden de spelers geen symptomen. Relatief het vaakst ging het daarbij om hypertrofische cardiomyopatie, gevolgd door aritmogene rechterventrikelcardiomyopathie. 225 sporters hadden andere, meestal milde congenitale afwijkingen.

De screening, die gangbaar is in de Engelse voetbalbond, bestond uit een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, ecg en echocardiografie, doorgaans uitgevoerd op de leeftijd van 16 jaar. De incidentie van plotselinge hartdood op deze leeftijd bleek 1 op 14.700 persoonsjaren ofwel 6,8 op 100.000 sporters. Dat is aanzienlijk hoger dan uit eerder onderzoek onder atleten naar voren is gekomen. Volgens de onderzoekers is mogelijk de frequentie van plotselinge hartdood afhankelijk van het type sport. Een eerder onderzoek leverde vergelijkbare getallen onder mannelijke basketbalspelers op.

De meeste van de 42 dankzij screening opgespoorde, jonge voetballers werden medicamenteus en/of chirurgisch behandeld en konden daarna weer gaan sporten (70%); de rest kreeg het advies hun sportieve activiteiten te staken. Twee van hen – met hypertrofische cardiomyopatie – sloegen dat advies in de wind en overleden, de overigen zijn allen nog in leven.

Lees hier het volledige artikel. 

Bron: AD

Terug naar overzicht