Nieuws

Regeling mammografie voor S-ICD-dragers herzien

Door Redactie STIN

29 maart 2018

Het RIVM heeft de richtlijn voor S-ICD-dragers die voor een borstonderzoek in aanmerking komen aangepast. S-ICD-dragers kunnen een mammografie in het kader van het Bevolkingsonderzoek gewoon laten maken in de onderzoekscentra van screeningsorganisaties.

Zes maanden regel
Voorheen werd een S-ICD-drager aangeraden eerst de S-ICD in het ziekenhuis te laten controleren. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is dat voor vrouwen met S-ICD niet nodig. Wel adviseert het NVVC een wachttijd van zes maanden aan te houden gerekend vanaf de implantatie datum. De kans op verschuiving van de ICD en de zogenaamde subcutane draad tijdens het onderzoek is na die periode uitgesloten. Dat voorbehoud geldt overigens ook voor andere typen ICD.
Mocht het maken van een röntgenfoto toch op bezwaren stuiten bijvoorbeeld vanwege pijn of andere bezwaren dan blijft verwijzing naar het ziekenhuis altijd mogelijk.

Lees meer 

Bron: rivm

Terug naar overzicht