Nieuws

Reactie Medtronic op voorwoord voorzitter in STIN journaal

Door Redactie STIN

16 oktober 2018
Binnen de STIN houden we van hoor en wederhoor. 
Daarom stellen we de firma Medtronic graag in de gelegenheid te reageren op het persoonlijk voorwoord van onze voorzitter in het recente STIN journaal
****
 
Geachte STIN-leden, STIN journaal-lezers,

Misschien las u net als wij met verwondering het voorwoord in het septembernummer van het STIN journaal. Hierin uit de voorzitter zijn reactie op het feit dat Medtronic de financiële ondersteuning van STIN zou hebben gestopt. Waar Medtronic in feite de financiële ondersteuning heeft aangepast van structureel naar incidenteel.

Inmiddels heeft Medtronic van het STIN-bestuur vernomen dat het vindt dat in dit voorwoord standpunten ongenuanceerd zijn geuit. Bij nader inzien is het bestuur niet erg gelukkig met bepaalde formuleringen. Het STIN-bestuur heeft Medtronic laten weten de commotie te betreuren en erkent dat het nooit de bedoeling was om personen te beschuldigen. Dat dit in het voorwoord toch het geval was of dat de suggestie is gewekt, wordt door het bestuur dan ook betreurd.

Medtronic is een missiegedreven bedrijf. Het is onze belangrijkste drijfveer om pijn te verlichten, gezondheid te herstellen en levens te verlengen. Medtronic is daarbij op verschillende manieren actief om patiënten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij de best mogelijk therapie en informatie krijgen. Daarbij hebben we de keuze gemaakt om ons met financiële steun vooral te richten op initiatieven die gebruikmaken van innoverende mogelijkheden zoals online applicaties en websites. In 2016 heeft Medtronic de STIN laten weten om in lijn met deze keuze over te gaan tot een incidentele ondersteuning van de STIN. Daarnaast ondersteunt Medtronic de ICD-patiënten-app, heeft zij haar website vernieuwd tot een patiëntvriendelijke site en steunt Medtronic diverse projecten via de Hartstichting.

Medtronic draagt dus onverminderd bij aan het verbeteren van de informatiepositie van patiënten. Wij vertrouwen erop dat Medtronic en de STIN op basis van wederzijds respect en in goede harmonie de beider missies blijven najagen.

Bart van de Kerkhof
Country Director Medtronic Trading NL B.V.

Terug naar overzicht