Nieuws

Pijn op de borst: wel of niet doorverwijzen?

Door Redactie STIN

6 augustus 2018

Kan het doorverwijzen van patiënten met pijn op de borst van de huisarts naar de cardioloog efficiënter? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht de komende tijd beantwoorden. Ze krijgen hiervoor ruim 500.000 euro subsidie uit het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw.

Elke dag melden zich in Nederland 1400 mensen met pijn op de borst bij hun huisarts. Voor de huisarts is het soms lastig om te bepalen of de klachten wel of niet door het hart worden veroorzaakt. 'Een groot deel van de patiënten die nu wordt doorverwezen naar de cardioloog, blijkt achteraf geen hartklachten te hebben. Dit zorgt voor hoge zorgkosten, hoge werkdruk voor cardiologen en creëert onnodige spanning voor de patiënt', legt LUMC-onderzoeksleider Tobias Bonten uit.

Wel of niet doorsturen?
In de POB-HELP-studie zoekt Bonten uit of een zogenoemde beslisregel kan helpen bij het bepalen of iemand met pijn op de borst wel of niet moet worden doorgestuurd. Hij doet het onderzoek samen met collega’s van de LUMC-afdeling Hartziekten en onderzoekers van de Universiteit Maastricht, onder wie huisarts Robert Willemsen.
De beslisregel schrijft voor dat een huisarts punten scoort en zo nodig een sneltest doet. Op basis van de uitslag bepaalt de huisarts om af te wachten, te overleggen met een cardioloog of direct door te sturen naar het ziekenhuis. 'Als de huisarts met een dergelijke beslishulp veilig kan bepalen wat de beste strategie is, betekent dat voor huisarts en patiënt een grote vooruitgang', aldus Willemsen.

Besparing van 60 miljoen
Het onderzoek vindt plaats in de regio Leiden en Maastricht. Negentig huisartspraktijken en vijf huisartsenposten worden in twee groepen verdeeld, waarvan de helft de nieuwe beslisregel gebruikt en de helft niet. De onderzoekers meten het aantal verwijzingen, de kosten, de geruststelling bij patiënten en of met deze methode geen hartinfarcten worden gemist. Bonten: 'Als de beslisregel goed werkt verwachten we tien procent minder verwijzingen naar het ziekenhuis voor pijn op de borst. Dit zou een jaarlijkse besparing van 60 miljoen euro opleveren op nationale schaal.'

Bron: LUMCTerug naar overzicht