Nieuws

Nieuws uit Europa

Door Jos Horeman, landelijk coördinator STIN

9 juni 2023

Op onze site staat een tekst uit 2017 over het privégebruik van het C1 rijbewijs voor ICD-dragers, met name camperbezitters [Ministerie van Infrastructuur en Milieu wijst privégebruik C1-rijbewijs voor het besturen van een camper, zwaarder dan 3500 kg, door ICD-dragers af (oktober 2017)]. Dat gebeurde op grond van de 3e Rijbewijsrichtlijn van de EU.

 

Wij hebben regelmatig betoogd dat de technische verbeteringen en ontwikkelingen van ICD’s en ook van medicijnverbetering, deze afwijzing van gebruik van C1-rijbewijs door ICD-dragers heeft achterhaald. Wij hielden dan ook de vinger aan de pols en constateerden dat er beweging is ontstaan in Europa.

 

De 4e rijbewijsrichtlijn is inmiddels sinds 1 maart 2023 in behandeling bij het Europees Parlement. Die maakt onderdeel uit van een groter Europees voorstel van de Commissie om de veiligheid op de weg te verbeteren, regelgeving binnen landen beter afstemmen op elkaar en nog veel meer onderwerpen.

 

Voor wie dol zijn op dit type teksten: je vindt die met deze link.

 

Het zijn alleen Engelse documenten. Vanaf pagina 24 staan de artikelen van de nieuwe regelgeving. Van sommige onderdelen kun je een PDF downloaden in onder andere het Nederlands.

 

De tekst ervóór is aanleiding en uitleg. Annex III gaat over de medische eisen. Volgens ons is er op het gebied van hart- en vaatziekten niets veranderd. Zie ook de Regeling Eisen Geschiktheid 2000, hoofdstuk 6.7. e.v. Of ook daarin op termijn aanpassingen gaan plaatsvinden is ons nu niet bekend.

 

Het ziet er naar uit dat het voorstel het Rijbewijs B, dat nu is gelimiteerd tot 3.500 kg massa, verhoogt naar 4.250 kg massa. Dat is niet alleen voor gewone bezitters van rijbewijs B goed nieuws, maar in het bijzonder voor ICD-dragers.

 

We zijn er nog niet, want dit moet met alle andere wijzigingen en aanpassingen ook nog in Nederland zelf ingepast en uitgevoerd gaan worden. In 2024? In 2025? Wie het weet, mag het ons zeggen.

 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

[Foto: Freepik]

 

Terug naar overzicht