Nieuws

Nieuwe editie vragenlijst implantatie pacemaker

28 januari 2023

Na het verschijnen van de STIN-brochure ‘De implantatie van een ICD. Leidraad voor het voorbereidend gesprek met de cardioloog of diens plaatsvervanger’ stelden STIN en Hart & Vaatgroep een soortgelijke vragenlijst samen voor aspirant-pacemakerdragers.

 

Deze lijst wordt, met de brochure ‘Pacemaker’ van de Hartstichting, in de ziekenhuizen uitgereikt aan hartpatiënten die voor een pacemaker in aanmerking komen. Ze kunnen de vragenlijst gebruiken bij de voorbereiding van het intakegesprek.

De nieuwste uitgave van deze vragenlijst kunt u hier downloaden.

Terug naar overzicht