Nieuws

Met de ICD op vakantie

27 juli 2019

Voor een ICD-drager brengt vakantie enige voorzorgsmaatregelen met zich mee. Op de website van de STIN vindt u allerlei items en tips om het reizen met een ICD zo plezierig mogelijk te maken.

Ziekenhuis
Voordat u op vakantie gaat is het verstandig na te gaan of er een ziekenhuis in de buurt is waar u in geval van nood terecht kunt. Op de website van uw ICD-fabrikant vindt u hierover meer informatie en adressen. De link kunt u vinden op de pagina ‘Reizen’ onder ‘Ziekenhuizen in het buitenland’ .

Luchthavens
Toon de beveiligingsbeambte uw ICD-pas en vraag of men u handmatig wil fouilleren als dat nodig is. Soms laat de ICD het alarm van de poortjes afgaan omdat implantaten metaaldeeltjes bevatten. Hoewel de kans heel klein is, kan een metaaldetector ervoor zorgen dat uw ICD niet goed meer werkt. Wil men dit per se wel, vraag dan om de detector niet op de ICD of pacemaker te plaatsen of liefst zo kort mogelijk.
Het passeren van de beveiligingspoortjes op een vliegveld is niet gevaarlijk voor u of uw ICD. Binnen de Europese Unie moeten detectiepoortjes m.b.t. medische implantaten voldoen aan veiligheidsnormen. Als dit niet zo is, moet dit op de detectiepoort met een gele sticker zichtbaar zijn. Op veel vliegvelden wordt de bodyscan gebruikt. Deze levert voor dragers van een ICD of pacemaker geen risico op. Lees meer

!! TIP !! Wanneer u op vakantie gaat naar een land waarvan u de taal niet machtig bent, kunt u in noodgevallen gebruikmaken van de STIN Emergency Card. Deze kunt u downloaden op de pagina ‘Reizen’.

Rijden in het buitenland
Alle informatie daarover vindt u op de pagina ‘Reizen’ onder ‘Rijden in het buitenland’.

Adviezen bij shock in het buitenland
• Geen klachten na de shock.
U kunt wachten met de controle van de ICD totdat u weer terug bent. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw ICD-centrum om te overleggen.

 

• U voelt zich niet goed na een shock of u heeft meerdere shocks na elkaar.
Zoek direct contact met een arts of ziekenhuis, of bel direct een ambulance. Neem ook altijd contact op met uw behandelend arts in eigen land.

 

• Draag altijd uw ICD-pas bij u, daarop kunnen hulpverleners direct belangrijke informatie vinden.

 

Wij wensen u een goede reis en prettige vakantie!

Terug naar overzicht