Nieuws

Jubileum: 20 jaar STIN — 25 mei 2000-2020

25 mei 2020

Vandaag, 25 mei 2020, is het precies 20 jaar geleden dat STIN werd opgericht.

 

Taken en thema's
Al twintig jaar lang houdt STIN zich bezig met belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Op deze website is te zien dat een aantal thema's door de jaren heen belangrijk is geweest. Toen het papieren ICD Journaal als kwartaalblad verscheen, zag je deze onderwerpen ook daarin terug. Denk bijvoorbeeld aan:

 • mobiliteit — regelgeving op het gebied van rij- en vaarbewijzen, autorijden en reizen met een ICD
 • technische vragen — wat mag ik wel of niet met een ICD?
 • leven met een ICD — mentaal, sociaal en psychologisch
 • ervaringen — de serie ICD-dragers aan het woord
 • medische informatie — ziekten, behandelingen, complicaties
 • implantatiecentra — spreiding, kwaliteit, specialismen per centrum
Veranderingen
Er is veel veranderd in de afgelopen 20 jaar. Er was een tijd dat je bijvoorbeeld huis- of ARBO-artsen kon tegenkomen die je moest uitleggen wat een ICD is. Waarin je na implantatie zes maanden moest wachten alvorens de aanvraagprocedure voor een nieuw rijbewijs kon opstarten. Inmiddels zijn er bekende voetballers met een ICD en kent bijna iedereen iemand 'met zo'n kastje'. De ziekenhuizen en ICD-verpleegkundigen zorgen voor volledige en adequate voorlichting, waarbij we hopen dat ze blijven wijzen op STIN, haar website en folders.

Waardering en dank
STIN staat ook in 2020 voor haar kerntaken. STIN kan die niet alleen vervullen en is daarbij afhankelijk van al degenen die in de afgelopen 20 jaar eveneens onmisbaar waren. Grote waardering en hartelijke dank voor:
 • alle STIN-vrijwilligers
 • cardiologen, medisch en technisch adviseurs
 • verpleegkundigen, artsen en psychologen
 • sponsors en donateurs, ICD-fabrikanten
 • CBR, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Fonds PGO

Bestuursleden
Een bijzondere vermelding voor hen die als bestuurslid optraden in de periode 2000-2020: Henk van Bockel, Dick Marsman, Frans Mol, Philip Niggebrugge, Kees Slagter*, Herman Somberg, Rinus Split*, Stephan Tuinenburg* en Peter Zaadstra.

* maakt deel uit van het huidige bestuur

Terug naar overzicht