Nieuws

Invoering nieuwe gezondheidsverklaring CBR. De stand van zaken.

Door Redactie STIN

10 september 2018
Zoals wij hebben toegezegd, zouden wij u als ICD-drager op de hoogte houden van de voortgang van de procedure wat betreft de invoering door het CBR van de nieuwe Gezondheidsverklaring die nodig is voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 of 101.

De nieuwe gezondheidsverklaring is momenteel in digitale vorm al in gebruik. De planning voor de papieren versie is nog september maar kan ook oktober worden. CBR is bezig met de laatste aanpassingen. Daarnaast is het de bedoeling dat men de papieren versie in de toekomst kan bestellen via een webshop i.p.v. via een telefoontje of mailtje naar de klantenservice van het CBR. De verspreiding via de gemeente blijft ook nog gehandhaafd.

Na het in gebruik nemen van de nieuwe papieren Gezondheidsverklaring blijft het mogelijk om een eerder gekochte verklaring in te dienen bij het CBR. Men blijft deze versies in behandeling nemen het is niet bekent of er een datum is waarop deze niet meer worden geaccepteerd. Ook verkochte verklaringen van bijvoorbeeld 3 jaar geleden neemt men nog steeds in behandeling. Het is niet nodig om opnieuw een Gezondheidsverklaring te kopen als de nieuwe versie ook op papier wordt uitgegeven.
Terug naar overzicht