Nieuws

Herkeuring na bijplaatsen of vervanging van draad of draden meestal niet meer nodig

3 september 2015

In STIN journaal 2015, nummer 3, waarin we aandacht hebben besteed aan het 15-jarig bestaan van de STIN, hebt u kunnen lezen dat de STIN er reeds lang naar streeft, de herkeuring na vervanging of bijplaatsing van een draad of draden al of niet in combinatie met de vervanging van een ICD te laten vervallen.

Daarom doet het ons genoegen u te kunnen meedelen dat het CBR - na overleg met NHRA (Netherlands Heart Rhythm Association) - heeft besloten aan onze wens tegemoet te komen. Het CBR acht deze beslissing alleszins verantwoord omdat de ICD-technologie de laatste jaren sterk is verbeterd. In het vervolg mag de behandelend cardioloog daarom na alle hierboven genoemde ingrepen bepalen op welk tijdstip de patiënt weer mag autorijden en of daar al of niet een herkeuring aan vooraf dient te gaan.

 

Als STIN zijn wij uiteraard erg blij met deze beslissing van het CBR. Zowel voor het medisch personeel als de patiënt wordt de procedure veelal aanmerkelijk simpeler en - als een herkeuring achterwege kan blijven - betekent het voor de laatste tevens een aanzienlijke kostenbesparing.

Terug naar overzicht