Nieuws

Harteraad zet zich in voor psychosociale zorg

Door Redactie STIN

27 augustus 2018

Als je de ervaringsverhalen op de website leest, wordt het al snel duidelijk: een ziekte of behandeling heeft niet alleen effect op je lichaam. Je kunt er ook angstig, somber of gespannen door worden. 

Bij onvoldoende hulp is de kans groot dat deze klachten erger worden, wat het lichamelijk herstel in de weg staat. Om hier wat aan te doen, doet Harteraad mee aan het project psychosociale zorg”, aldus onze beleidsmedewerker Anne.

“Samen met tien patiëntenorganisaties willen we dat niet-lichamelijke klachten bij mensen met een aandoening en hun naasten sneller ontdekt worden. Dit doen we onder andere door te werken aan heldere informatie over niet-lichamelijke klachten bij een aandoening. Met deze informatie krijgen mensen beter inzicht in wat voor gevolgen een aandoening kan hebben. Voor zij die hulp willen bij hun klachten wordt een keuzehulp gemaakt met behandelmogelijkheden en een verwijskaart naar gespecialiseerde zorgverleners. Met deze middelen kun je gemakkelijker de zorg en zorgverlener vinden die bij je past.

Waar staan we?

Er wordt algemene patiënteninformatie ontwikkeld over niet-lichamelijke klachten bij ziekte. Dit doen we voor jeugdigen (tot 18 jaar), volwassenen en naasten. Voor het ontwikkelen van de informatie-keuzehulp is een groepsgesprek gehouden en een korte vragenlijst uitgezet. Hierdoor weten we nu welke vragen bij patiënten spelen rondom de keuze voor een type psychosociale zorgverlener (denk aan een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, etc.).

Planning komend half jaar

Eind 2018 wordt de algemene patiënteninformatie voor de drie doelgroepen (jeugdigen, volwassenen, naasten) afgerond en openbaar gemaakt. Daarnaast zal Harteraad aandoeningsspecifieke informatie ontwikkelen over psychosociale zorg. Ook wordt de informatie-keuzehulp verder ontwikkeld.

Lees hier het volledige artikel. 

Bron: Harteraad

Terug naar overzicht