Nieuws

CBR kampt met langere wachttijden

Door Redactie STIN

3 juli 2018

Deze week werden wij door het CBR geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen om de langere wachttijden te bekorten. Het bericht luidt als volgt:
‘Vanwege de bloeiende economie is de vraag naar CBR-examens en -diensten groot. CBR heeft sinds 2016 diverse maatregelen getroffen om te voldoen aan de stijgende vraag, zoals overwerk en het aannemen van 120 nieuwe examinatoren in 2016 en 2017. Dit jaar werven we 112 nieuwe examinatoren. Aanvullende maatregelen zijn het certificeren van de opleiding tot examinator, vooraf gelijkmatig verdelen van beroepsexamens en langer wachten bij afgebroken examens.
Ook het aantal medische beoordelingen stijgt door de groeiende vraag naar examens en de vergrijzing. In combinatie met een veranderprogramma en reorganisatie om deze dienstverlening te verbeteren, leidt dit momenteel tot langere wachttijden. In sommige complexe situaties kan het 6 maanden duren. CBR heeft ook hier de capaciteit al uitgebreid en blijft dit doen: extra artsen en rijtesten. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de genomen en nog te nemen maatregelen.’

 

Als STIN betreuren wij deze gang van zaken ten zeerste. ICD-dragers hebben sowieso al te maken met een langere wachttijd omdat zij pas een rijbewijs met code 100 of 101 kunnen aanvragen na het verstrijken van de wettelijke verplichte periode van twee weken of twee maanden. We zullen er daarom bij het CBR op aandringen om de wachttijden voor onze doelgroep zoveel mogelijk te bekorten.

Terug naar overzicht