Wat wel en niet mag met een ICD

Tatoeages

Patiënten met een pacemaker of ICD kunnen zonder bezwaar een tatoeage laten zetten mits deze op minimaal 10 cm afstand van het apparaat wordt aangebracht. In de pacemaker en de ICD zitten namelijk sensoren die bewegingen kunnen detecteren, in dit geval het trillen van de tatoeage naald. Het is ook belangrijk dat de kabels niet over de patiënt of de device worden gelegd. Voorzichtigheid is dus geboden.

Lees meer