Wat wel en niet mag met een ICD

Smartwatch

Een smartwatch werkt met bluetooth en die techniek is ongevaarlijk voor ICD-dragers. Bewaar voor alle zekerheid minimaal 15 cm afstand van de plaats waar de ICD zich bevindt.

Lees meer