Wat wel en niet mag met een ICD

Slenderbank

Slenderbank

Een slenderbank is geen trilp[laat en ook geen massagestoel. Op het eerste gezicht lijkt het gebruik geen problemen op te leveren maar als het massagegedeelte wordt aangedreven door elektromotoren kan dit de juiste werking van de ICD beïnvloeden.

Om er zeker van te zijn dat u geen risico loopt, is het raadzaam de gebruiksaanwijzing van het apparaat op te vragen en te kijken naar eventuele contra-indicaties. De producent is namelijk verplicht aan te geven of het apparaat gevaar kan opleveren voor een pacemaker of een ICD. Voordat u tot het gebruik overgaat, kunt u ook overleg plegen met uw cardioloog of de technicus die uw ICD controleert. 

Lees meer