Wat wel en niet mag met een ICD

Slecht geaarde elektrische apparatuur

 

ICD-dragers kunnen (huishoudelijke) elektrische apparatuur gebruiken zolang deze goed geaard is en zij daarmee geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verrichten aan elektrische of door benzinemotoren aangedreven apparatuur of gereedschap. Het is nagenoeg uitgesloten dat de ICD kan worden beïnvloed door elektromagnetische velden waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.

 

ICD's beschikken over een bescherming tegen storingsbronnen. Elektrische voorwerpen met een sterk energieveld, zoals kettingzagen op gas of elektrische lasapparaten, kunnen wel van invloed zijn op de door uw ICD af te geven therapie. Daarom wordt in het algemeen aangeraden om bij dit soort apparatuur voor alle zekerheid een minimumafstand van een armlengte aan te houden tussen het apparaat en uw ICD. Uw arts kan u hierover meer informatie verstrekken. Ook is die terug te vinden in het ICD-informatieboekje dat u ontvangen zou moeten hebben toen u de ICD kreeg of op www.stin.nl > Over de ICD > Wat wel en niet mag met de ICD.

 

Zou een ICD-drager in aanraking komen met slecht geaarde apparatuur, dan kan het lichaam de stroom mogelijk geleiden en de ICD deze stroom onterecht als hartritmestoornis interpreteren. Dat kan leiden tot het afgeven van een reeks stimulatiepulsen en in een enkel geval ook tot het afgeven van een shock.

 

In ontwikkelde landen is elektrische apparatuur over het algemeen goed geaard. In onderontwikkelde gebieden mankeert daar echter wel eens wat aan. Maar zelfs dan moet de ICD-drager zich in de stroombaan bevinden voordat een ICD een onterechte therapie zou kunnen afgeven.

 

Uit voorzorg en ter voorkoming dat lekstromen van slecht geaarde elektrische apparatuur door het lichaam gaan, raden technici het volgende aan:

  • ·         Zorg ervoor dat de bedrading van alle elektrische apparaten in orde is en de apparaten op de juiste manier geaard zijn.
  • ·         Gebruik aardlekschakelaars om mogelijke lekstromen door het lichaam te voorkomen.

 

Ten slotte is het misschien verstandig om bij een verblijf in een minder ontwikkeld (vakantie)gebied in het buitenland na te gaan of de elektrische voeding van zwembaden en jacuzzi's op de juiste manier is aangebracht en is geaard volgens de lokaal en nationaal geldende richtlijnen.

Lees meer