Wat wel en niet mag met een ICD

Risico op kraken ICD’s

Risico op kraken ICD’s en pacemakers uiterst klein (juli 2008)

Afgelopen tijd zijn er in de media berichten verschenen waarin beweerd wordt dat het mogelijk is een ICD of pacemaker te "kraken" en zo de werking ervan in ernstige mate te verstoren. De dagbladen baseren zich op een een verklaring van de Hearth Ritme Society die verscheen als reactie op een Amerikaans onderzoek.

 

Zouden deze berichten op waarheid berusten dan zou dat voor ons als ICD-dragers een reden van grote zorg en ongerustheid betekenen. Om onze lezers gerust te stellen hebben wij de betreffende publicatie daarom voorgelegd aan technici van de grote ICD-fabrikanten. Zij zijn unaniem van mening dat het risico dat een ICD- of pacemakerdrager loopt, miniem is, maar omdat elke fabrikant het probleem op zijn eigen manier benadert, publiceren we toch hun reacties. Het meest uitgebreid is die van de firma BIOTRONIK, omdat daarin ook ingegaan wordt op het Amerikaanse onderzoek.

 

BIOTRONIK

H. van Dorst, Senior Marketing Manager, Global Product Marketing CRM,BIOTRONIK GmbH & Co. KG

 

Naar aanleiding van een recente publicatie over het mogelijk "kraken" van een geïmplanteerde ICD, waarbij de patiënteninformatie, evenals de functionaliteit van de ICD zou kunnen worden beïnvloed, is het wellicht goed een en ander toe te lichten ten aanzien van ICD- en pacemakerpatiënten in Nederland.

 

Met behulp van zeer gespecialiseerde kennis en apparatuur en met "speciale onderdelen" (uit een geëxplanteerde ICD, een ICD-programmeerapparaat en een zeer sterke magneet), hebben deze onderzoekers een proefopstelling gemaakt, waarbij men uiteindelijk in staat was om de betreffende ICD te herkennen, uit te lezen en te programmeren.

 

Het betreft hier een proefopstelling waarbij de ICD tot op zeer korte afstand (5 cm) benaderd moest worden om de ICD informatie te verkrijgen. Een dergelijke proefopstelling komt niet overeen met de normale informatie-uitwisseling van een ICD met een ICD-programmer.

 

De ICD die voor dit experiment is gebruikt is niet door BIOTRONIK geproduceerd. Maar als men beschikt over zeer specifieke kennis, onderdelen en apparatuur en bovendien in staat is het implantaat van zeer dichtbij te benaderen, is niet uit te sluiten dat uiteindelijk elke pacemaker en/of ICD in principe van buitenaf kan worden beïnvloed. De kans dat zoiets kan gebeuren, is echter uitermate klein.

 

BIOTRONIK implantaten zijn ontworpen met een zeer betrouwbare beveiliging van de hardware, die het uitwisselen van informatie/programmeren alleen mogelijk maakt wanneer de zogenaamde programmeerkop direct over het implantaat wordt gelegd.

 

Bij alle BIOTRONIK ICD’s staat de draadloze communicatie UIT. Om deze functie te wijzigen dient allereerst de programmeerkop op de ICD geplaatst te worden en pas daarna kan de draadloze communicatie AAN worden geprogrammeerd. De actieve communicatie schakelt zichzelf weer uit als er 5 minuten geen contact meer is tussen ICD en programmeerapparaat.

 

Beïnvloeding van ICD-communicatie door middel van BIOTRONIK Home Monitoring® is evenmin mogelijk. Het gebruikte Home Monitoring communicatiekanaal is uitsluitend ontworpen voor het uitlezen van informatie die vanuit het implantaat wordt verstuurd.

 

De BIOTRONIK Home Monitoring componenten in de ICD's en pacemakers kunnen niet via de Home Monitoring technologie worden geprogrammeerd waarmee beïnvloeding van buitenaf niet mogelijk is.

 

Er is geen reden tot bezorgdheid. Het betreft hier een publicatie van een laboratoriumproject waarbij onderzoekers met zeer veel moeite, kosten en kennis informatie van- en naar een ICD hebben kunnen onderscheppen.

 

Het, met opzet, "kraken" van geïmplanteerde actieve implantaten (pacemakers, ICD's, neuro-stimulator) is extreem moeilijk, mede vanwege de korte afstand tot de ICD die bij de proefopstelling van toepassing was. Het bovengenoemde experiment zal dan ook voor patiënten met een actief BIOTRONIK implantaat geen consequentie hebben.

 

St. Jude Medical

J. Biermans, algemeen directeur

 

St. Jude Medical kent de recente artikelen in de pers (we hebben de studie ontvangen en hebben deze bestudeerd). Bij St. Jude is de veiligheid en de effectiviteit van onze producten "top prioriteit", en we nemen de privacy en de veiligheid van patiënten die onze producten gebruiken heel serieus. We passen geschikte en beproefde technieken toe bij de beveiliging van onze devices zoals ICD's en pacemakers. Zoals de studie ook aangeeft is de waarschijnlijkheid van ongeoorloofde of illegale manipulatie van een implanteerbare device extreem klein en St. Jude Medical is niet op de hoogte van een dergelijke gebeurtenis met onze producten.

 

We streven continu naar verbeteringen en zullen deze informatie gebruiken als onderdeel daarvan om onze devices te beveiligen en de privacy van patiëntengegevens op de juiste manier te waarborgen".

 

Medtronic

L. Herpers, Principle Technical Consultant

 

De inhoud van het artikel betreffende "hacking" of IPG's en ICD's is ons bekend. Wij denken niet dat er een toename van product zekerheidsrisico voor patiënten ontstaat en wel om de volgende redenen: De waarschijnlijkheid van een dergelijke manipulatie is zeer klein. Allereerst moet men weten dat iemand een actief implantaat draagt. Vervolgens moet men beschikken over zeer specialistische kennis op technisch en medisch vlak. Tenslotte moet de kwaadwillende zeer dicht bij de patiënt zien te komen. Maar in dat geval bestaan er ook andere middelen om een patiënt letsel te bezorgen.

 

Al meer dan dertig jaar maken miljoenen patiënten over de hele wereld gebruik van ICD's en pacemakers. Tot op heden is echter geen enkel geval gerapporteerd van inbreuk in pacemakers of ICD's via draadloze communicatie .

 

Medtronic stelt strenge eisen aan haar systemen wat betreft de veiligheid van patiënten. Zo zijn er bijvoorbeeld zekerheden ingebouwd om hartsignalen te onderscheiden van dagelijks voorkomende interferenties ( = elektromagnetische signalen zoals die worden afgegeven door een 50 HZ-netwerk dat men onder andere aantreft in elektrische haardrogers en scheerappararen). De producttechnologie wordt bij Medtronic voortdurend geëvalueerd en verbeterd.

 

Om er zeker van te zijn dat de producten aan gestelde normen voor veiligheid, verbetering en verlenging van leven voldoen is productveiligheid altijd een van de meest belangrijke aandachtspunten van Medtronic geweest

 

Boston Scientific

J.M. Vorstenbosch, Marketing Manager CRM Benelux

 

Tot op heden is Boston Scientific niet bekend dat ook onze producten 'gehackt' zijn.

 

Wellicht weet u bijvoorbeeld dat er, om draadloos te kunnen communiceren met een Boston Scientific / Guidant ICD, altijd kort contact met de ICD gemaakt dient te worden met behulp van de programmerkop. Pas hierna kan er draadloos geprogrammeerd en uitgelezen worden. De kans op  hacken' lijkt dus miniem.

Lees meer