Wat wel en niet mag met een ICD

Reanimatie van en door ICD-dragers met een AED

Normaal gesproken is reanimatie bij een ICD-drager niet nodig, want zover wij weten, is het nog niet voorgekomen, dat een ICD-drager is overleden aan een hartstilstand wegens weigering van de ICD. Is reanimatie met een AED toch nodig, dan dient men de AED op dezelfde manier te gebruiken als bij niet ICD-dragers. In een noodsituatie kan men daar nu eenmaal geen rekening mee houden, dan gaat het belang van de patiënt boven het behoud van de ICD.

 

Is die mogelijkheid er wel, dan is de regel dat de elektroden van de externe defibrillator zó worden geplaatst dat er geen elektrische stroom vlak langs of door de ICD wordt geleid. Gebeurt dat wel dan

kan dat nadelige gevolgen hebben voor de werking van de ICD.

Indien de AED bij een ICD drager gebruikt wordt dan volgen hieronder wat tips:

 

  • Bevindt de ICD zich links bij het sleutelbeen dan is de kans op beschadiging klein. In dat geval kunnen de plakelektroden van de AED op de normale manier geplaatst worden.
  • Is de ICD rechts bij het sleutelbeen geïmplanteerd, dan bestaat de kans dat een plakelektrode geplaatst wordt op de plaats waar de ICD zich bevindt. Dat moet te allen tijde worden vermeden. De plakelektrode moet in dit geval naast de ICD geplaatst worden maar wel zodanig dat de stroom van de AED nog door het hart gaat.
  • Is er sprake van een S-ICD, die zich iets lager onder de oksel bevindt, dan is het eveneens van belang dat de plakelektrode niet op de S-ICD wordt geplakt.
  • Bevindt de ICD zich in de buik, dan kunnen de plakelektroden op de gebruikelijke manier geplaatst worden.


Na een geslaagde reanimatie moet altijd de ICD gecontroleerd op eventuele beschadigingen.  


Vóór de reanimatie kan een professionele hulpverlener de ICD tijdelijk deactiveren met een sterke magneet (90 Gauss) en vervolgens extern defibrilleren. Hierdoor vermindert de kans op beschadiging maar ook nu mag een plakelektrode niet op de ICD worden geplaatst.

 

Uit het bovenstaande blijkt dat het erg belangrijk is dat de gebruikers van een AED er zo snel mogelijk van op de hoogte zijn dat ze te maken hebben met een ICD-drager. De aanwezigheid van de ICD-pas in de portemonnee of het dragen van een alarmpenning of armband, waarop dit vermeld staat, is daarom aan te bevelen.

 

Opmerking: Zou een ICD-drager gebruik willen maken van een AED om iemand anders te reanimeren dan kan hij dat zonder problemen doen. 

Lees meer