Wat wel en niet mag met een ICD

Rate Respons

Wat verstaat men bij een ICD onder Rate Respons?

Elke ICD die nu op de markt is, is ook voorzien van een pacemaker. Een pacemaker zorgt ervoor dat een te langzaam hartritme behandeld wordt door stimulatie. De meeste ICD- dragers hebben de pacemaker niet nodig. Daarom stellen we hem in op 40/min zodat de patënt overwegend zijn eigen ritme heeft. Als de pacemaker wel nodig is, kun je van alles en nog wat instellen. Dat is werk voor de specialist. Als we het hebben over rate response, bedoelen we dat we een sensor in de pacemaker/ICD aanzetten die kan zien of de patiënt in rust is of in beweging en die vervolgens het hartritme daaraan aanpast. Bij inspanning heb je een hogere frequentie nodig. Hier zijn verschillende technieken voor: versnellingsopnemers (die bijvoorbeeld ook in een airbag zitten), piezo-elektrische kristallen (pick-up naald) etc.

Lees meer