Wat wel en niet mag met een ICD

Navigatieapparatuur

Fabrikanten van navigatieapparatuur adviseren om de monitor minimaal 15 cm van de ICD verwijderd te houden. Ze baseren dat advies op een juridische uitspraak door de TUV (Duitse TNO) uit de jaren '90. Die instantie toonde op grond van allerlei onderzoeken aan dat de veilige afstand tussen GSM en de device (ICD of pacemaker) 15 tot 20 cm moet bedragen.

Het advies om de monitor minimaal 15 cm van de ICD verwijderd te houden, geldt alleen als het gaat om een navigatiesysteem met een GSM-functie. Sommige navigatiesystemen maken bijvoorbeeld gebruik van dataroaming om actuele verkeersinformatie aan de route toe te voegen. In die gevallen gelden dezelfde regels als voor het gebruik van een GSM-telefoon.

Lees meer