Wat wel en niet mag met een ICD

Koptelefoons/headsets

Koptelefoons/headsets kunnen werking van pacemakers en ICD’s beïnvloeden

Een recent Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat het magnetisch veld van een koptelefoon signalen kan afgeven aan het hart waardoor de pacemaker niet naar behoren reageert op het hartritme van de patiënt. Blootstelling van een ICD aan een koptelefoon kan het apparaat tijdelijk deactiveren


Eerder dit jaar hadden regelmakers van de Food and Drugs Administration (FDA) in de USA het publiek ervan verzekerd dat digitale muziekspelers de geïmplanteerde pacemakers en ICD's niet zouden beïnvloeden.

Maar bij deze studie ontdekten de onderzoekers interferentie bij 15% van de pacemakers en 30% van de ICD's. Het weghalen van de koptelefoons zorgde er meestal voor dat het apparaat weer normaal functioneerde.

De onderzoekers adviseren dan ook om de koptelefoon minimaal 10 cm weg te houden van de pacemaker of de ICD en hem tijdens het luisteren naar muziek niet op de borst te laten hangen of in het zakje van het shirt mee te dragen. (bron: website Daily Telegraph)

Lees meer