Wat wel en niet mag met een ICD

Inductiekookplaten

 

Het gebruik is onder normale omstandigheden veilig. Het advies is om het typeplaatje te raadplegen en deze gegevens voor te leggen aan de firma die de ICD geleverd heeft. Tot nu is niet aangetoond, dat er mogelijke gevaren zijn, zowel qua afstand als qua straling.

Lees meer