Wat wel en niet mag met een ICD

IJskarten

In principe kun je als ICD-drager deze sport beoefenen zonder bevreesd te zijn voor magnetische straling, mits je voldoende afstand houdt van de (elektrische) motor. Vraag is niettemin of je moet ijskarten want het blijft een gevaarlijke sport waarbij een onverhoedse val vervelende consequenties voor de ICD zou kunnen hebben.

Lees meer