Wat wel en niet mag met een ICD

Hangende VT’s

 

Op de Muurkrant kwam enige tijd geleden enkele keren het begrip “hangende VT’s” aan de orde. Omdat we wilden weten wat men daar nu precies onder verstaat, hebben we ons gewend tot de heer F. Steinmetz, Senior Clinical Services Engineer CRM Boston Scientific Nederland B.V. Hij schrijft ons het volgende:

Hangende Ventriculaire Tachycardieën (een afschuwelijk woord; ik weet niet wie dit ooit bedacht heeft) zijn VT's die NIET door de ICD behandeld (kunnen) worden. Dat komt omdat de frequentie te laag is om door de ICD gedetecteerd te kunnen worden. Dat kan de volgende oorzaken hebben:

1) Niet geheel juiste programmering van de ICD.

2) Frequentie van de VT neemt af vanwege (aangepaste) medicatie.

Deze "langzame" VT’s zijn helaas moeilijk door middel van ICD-therapie te beëindigen maar zijn vanwege de lage frequentie door de patient hemodynamisch goed te verdragen.

Lees meer