Wat wel en niet mag met een ICD

Geluidsgolventherapie

 

Het toepassen van therapie met geluidsgolven is toegestaan bij een Pacemaker- en ICD-drager mits de golven minimaal 15 cm, maar liefst meer, van de ICD verwijderd blijven. Ze mogen zeker nooit direct op de ICD gericht worden.

 

 

Lees meer