Wat wel en niet mag met een ICD

Gaussmeter

Zie onder 'Magnetische velden algemeen', punt 3.

Lees meer