Wat wel en niet mag met een ICD

Elektro Acupunctuur (EAP)

 

Elektro acupunctuur volgens de methode van dr. Voll (voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het internet) wordt door onze technisch adviseurs afgeraden. Het is namelijk niet duidelijk waar de naalden geplaatst worden zodat onbekend is hoe groot de afstand is tussen de naalden en de ICD of pacemaker en tussen de naalden en de tips van de elektrode. Daardoor kan niet met zekerheid worden gezegd of er wel of niet kans is op magnetische beïnvloeding van de werking van de implantaten. Daarom is het beter om in dergelijke gevallen voorzichtig te zijn.

 

In de technische informatie van een leverancier staat te lezen: ‘Als bij de behandeling gebruik gemaakt wordt van wisselstroomimpulsen bij het bovenlichaam, kan dit zeker leiden tot een onterechte shock. Wordt daarentegen gebruik gemaakt van een gelijkspanningsimpuls (positief of negatief), dan heeft dit geen effect op de ICD.’

 

Vraag daarom voordat de behandeling begint uitdrukkelijk aan de behandelaar of hij met wissel- of gelijkstroom gaat werken zodat u zelf kunt beslissen of u wel of niet kiest voor deze vorm van elektro acupunctuur.

Lees meer