Wat wel en niet mag met een ICD

Elektrische dekens

Uit veiligheidsoverwegingen en om juridische problemen te voorkomen, vermelden de meest fabrikanten van elektrische dekens in de gebruiksaanwijzing dat ze niet geschikt zijn voor pacemaker- en ICD-dragers omdat ze de werking van het apparaat zouden kunnen verstoren.

Volgens de fabrikanten van pacemakers en ICD’s valt het in de praktijk allemaal wel mee omdat de magnetische straling ver onder de toegestane grenswaarde valt. Dat betekent dus dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met een minimum afstand tussen de deken en de plaats waar het apparaat zich bevindt. Wel is het uiteraard aan te bevelen rekening te houden met de voorzorgsmaatregelen en instructies die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd. Verder is natuurlijk vanzelfsprekend dat de deken geaard en in goede staat moet zijn want anders kan bij een defect wel riskante magnetische straling optreden.

Zou onverhoopt sprake zijn van enige vorm van duizeligheid of hartkloppingen, dan moet de deken verwijderd worden.

Elk ziektebeeld is anders. Daarom adviseren de fabrikanten pacemaker- en ICD-dragers altijd hun cardioloog te raadplegen voordat ze een elektrische deken aanschaffen.

Lees meer