Wat wel en niet mag met een ICD

Elektrische auto

Alle elektrische auto’s voor consumenten moeten voldoen aan bepaalde eisen betreffende uitstraling van elektromagnetische velden. Daartoe is een commissie opgericht:The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) die de maximale limieten specificeert waaraan consumentenproducten, waaronder elektrische auto’s, moeten voldoen; Dezelfde limieten worden ook gehanteerd bij pacemakers en ICD’s. Dus je zou kunnen zeggen dat er theoretisch er geen vuiltje aan de lucht is, ook al omdat de auto (voor de techneuten onder de lezers) een soort ‘kooi van Faraday’ is, waarbinnen elektromagnetische straling lijkt uitgesloten.

Toch zou een fabrikant kunnen aangeven dat een pacemaker- of ICD-drager geen gebruik mag maken van een voertuig en/of sommige  accessoires omdat bepaalde waarden volgens hem (mogelijk) toch overschreden kunnen worden. De reden daarvan zou dan zijn dat hij een eventuele juridische aansprakelijkheid wil omzeilen mochten er onverhoopt tóch problemen ontstaan. Je ziet die aanpak ook vaak bij de kleine consumentenelektronika; theoretisch zijn de producten veilig maar om elk mogelijk juridisch risico uit te sluiten, geeft de fabrikant voor alle zekerheid aan dat een pm/ICD- drager het product niet moet gebruiken. Zo’n uitzondering wordt bij voertuigen voor consumenten gelukkig zelden gemaakt. Allereerst moeten ze voldoen aan de genoemde ICNIRP-normen en bovendien heeft de automobielindustrie er alle belang bij dat pacemaker- en ICD-dragers veilig gebruik kunnen maken van hun producten.

Die veiligheid garandeert de automobielfabrikant trouwens alleen als de elektrische auto in goede staat is, de eigenaar nooit dicht bij servicedelen komt en slechts servicehandelingen uitvoert die omschreven staan in de consumentenhandleiding. Het voertuig mag ook niet defect zijn want dan zou de elektromagnetische straling hoger zou kunnen zijn dan de toegestane norm.

De ICD-fabrikanten beweren niet dat er zich nooit een probleem kan voordoen maar zij achten het risico  daarop minimaal. Daarom bevelen zij aan om bij twijfel over het al of niet aanschaffen van een elektrische auto contact op te nemen met de cardioloog/ICD-technicus van het centrum waar de ICD is geïmplanteerd.

Opmerking: Bij sommige industriële (elektrische voertuigen) die voor een specifiek doel zijn ontworpen kán het zijn dat deze niet voldoen aan de ICNIRP-norm. Raadpleeg in zo’n geval de leverancier voordat u er als ICD-drager gebruik van maakt.

(Dit antwoord is een samenvatting van de reacties van de verschillende fabrikanten op deze vraag)

Lees meer