Wat wel en niet mag met een ICD

Defect raken

Defect raken, ofwel: Is een pacemaker of ICD kapot te krijgen?

De pacemakers of ICD’s die tegenwoordig geïmplanteerd worden, zijn inderdaad dermate geavanceerd, dat u zich in normale situaties geen zorgen hoeft te maken. Er zijn enkele bijzondere situaties:

  1. Sommige bestralingen (bij kanker) kunnen het apparaat beschadigen. Dat is afhankelijk van het type bestralingen en de intensiteit. De radio-planoloog in het eigen ziekenhuis kan daar meer over vertellen, eventueel in overleg met de pacemaker- of ICD-fabrikant.
  2. Het soms bij operaties gebruikte  elektrische mes’ (electrocautery) kan bij gebruik in de buurt van de tip van de elektroden leiden tot defecten.
  3. Datzelfde geldt voor ablatie (het  wegbranden van ritmestoornissen’ bij een EFO).
  4. Verdere storingen kunnen optreden naar aanleiding van beschadigingen van een elektrode, in het ziekenhuis of thuis. Bij dit laatste is te denken aan overbelasting van de elektrode door veelvoudig herhaalde bewegingen, bijv. bij aerobics.

Lees meer