Wat wel en niet mag met een ICD

Dect-telefoons

 


De digitale draadloze telefoons (DECT) die in huis gebruikt wordt (basisstation en handset) zijn volstrekt veilig, zowel aan het linker- als het rechteroor. Vermogen en straling zijn zo gering dat er geen enkele nadelige invloed van uitgaat op pacemaker en ICD.

Lees meer