Wat wel en niet mag met een ICD

Bioresonantie

Om slaapproblemen te verhelpen, maakt men soms gebruik van bioresonantie (een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft). Dat is voor een ICD-drager geen probleem als er een permanente magneet op de buik wordt gelegd die minstens 15 cm van de ICD verwijderd blijft. Wil men gebruikmaken van een elektromagneet, dan moet vooraf door een technicus van het ziekenhuis waar de ICD is geïmplanteerd worden getest of de toepassing daarvan geen risico oplevert voor de ICD.

Lees meer