Wat wel en niet mag met een ICD

Accu's

 

In het algemeen is een ICD niet gevoelig voor accu's. Ook de sterke accu's in een elektrische auto of heftruck niet. Een dergelijke accu werkt op gelijkstroom en is niet gevaarlijk bij normaal gebruik. Er kunnen hooguit op het moment van aan- en afkoppelen van de lader piekstroompjes optreden. Het effect daarvan is vrijwel niet te onderzoeken. Wanneer een dergelijke hoge piek  schadelijk' zou zijn, is het ergst mogelijke gevolg dat de ICD terugspringt naar zijn standaardinstellingen. Dat is niet problematisch of gevaarlijk. De ICD registreert en werkt dan volledig met settings die voor 95% van de patiënten goed zijn. Alleen de persoonlijke fijnafstemming verdwijnt dan, wat bezwarend kan zijn met name als de ICD-drager afhankelijk is van pacing. De kans hierop is echter nihil.

Lees meer