Archief

Weer "gewoon" autorijden nadat de ICD is uitgezet (oktober 2010)

Vanuit een implantatiecentrum kregen we de vraag of opnieuw een "gewoon"rijbewijs kan worden aangevraagd als blijkt dat een patiënt de ICD niet meer nodig heeft. Het betrof hier een patiënt, een vrachtwagenchauffeur nog wel, bij wie uit de echo's bleek dat zijn linkerkamerfunctie zich zodanig had hersteld dat de ICD eventueel zou kunnen worden uitgezet.

 

Uiteraard waren we erg benieuwd naar de reactie van de afdeling medische zaken van het CBR. Die luidt als volgt: Als uit een verklaring van de behandelend cardioloog duidelijk blijkt dat er geen enkele reden meer is om de ICD aan te laten staan en de patiënt verder geen beperkingen heeft wat de functie van zijn hart betreft zodat hij kan worden ingedeeld in NYHA-klasse I (d.w.z. dat zich geen tekenen van vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst voordoen bij normale lichamelijke inspanning), dan zou de patiënt in kwestie bij het CBR opnieuw - in dit geval - een groot rijbewijs kunnen aanvragen.

Lees meer