Archief

Verzekeringsmaatschappijen nemen Regeling eisen geschiktheid niet altijd serieus (oktober 2010)

Een boze ICD-drager schrijft ons dat hij van het CBR bericht gekregen heeft dat hij na de twee maanden verplichte wachttijd nog eens 6 weken tot 4 maanden moet wachten op zijn nieuwe rijbewijs en dus geen auto mag rijden, terwijl dat wel mogelijk is want zo schrijft hij:

 

"Toevalligerwijs heb ik dit probleem voorgelegd aan mijn autoverzekeraar. Wie schetst mijn verbazing dat het eigenlijk helemaal geen probleem is. De autoverzekeraar heeft aan mij een verklaring afgegeven dat de verzekering alle eventuele schade dekt mits ik een verklaring van de cardioloog kan overleggen waaruit blijkt dat ik geschikt ben om auto te rijden. Ik heb die informatie niet van het CBR, Stin of andere organsiaties kunnen krijgen. Ook de verzekeraar heeft hierover niets gepubliceerd. Toevalligerwijs kom ik er achter.

 

Twee vragen aan u:

1. Kan ik inderdaad op dit moment zonder problemen al vast gaan autorijden?

2. Zou u aan deze materie op uw website willen behandelen en in ICD-journaal?"

 

Het antwoord op deze vragen luidt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is of u alleen met deze schriftelijke verklaring en uw geschiktheidsverklaring van de cardioloog voorlopig of definitief gaat autorijden met uw oude rijbewijs of niet. De STIN en ook het CBR blijven van mening dat u juridisch alleen maar 100% gedekt bent als u in het bezit bent van een rijbewijs met code 100 of 101. Immers, in artikel 6.7.4. geeft de wetgever aan dat de ICD-drager, na tijdelijke ongeschiktheid, na twee maanden wederom geschikt kan worden verklaard. Dit betekent dan wel dat een dergelijke verklaring ook inderdaad bij het CBR moet worden aangevraagd en verkregen. Daarna is autorijden weer wettelijk mogelijk onder de voorwaarden zoals die in wet worden omschreven.

 

Daarom zult u bovenstaande informatie ook nooit aantreffen op de website van de STIN en het CBR. Het is ons natuurlijk bekend dat er meer verzekeringsmaatschappijen zijn die genoegen nemen met de geschiktheidsverklaring van de cardioloog alleen, maar dat is hun beslissing. Doet zich een ongeval voor dat het gevolg is van het ingrijpen van de ICD achter het stuur en u zou door de rechter worden veroordeeld omdat u niet beschikt over het door de wetgever vereiste geldige rijbewijs dat u had moeten aanvragen bij het CBR, dan kan de maatschappij u wel financieel vrijwaren ten gevolge van deze uitspraak maar u hebt een strafblad.

 

De kans dat de rechter u veroordeelt is groot omdat hij namelijk zwaar tilt aan uw eigen verantwoordelijkheid zoals blijkt uit een rechtszaak uit 2007. De persoon in kwestie kreeg achter het stuur een - van wat later door twee neurologen werd vastgesteld - aanval van epilepsie, verloor de macht over het stuur en reed in op drie fietsers. Een van hen overleed. De twee anderen raakten zwaar gewond. Hoewel de verdachte in het bezit was van een geldig rijbewijs en autorijden hem door de artsen tot op het moment van het ongeluk niet was verboden omdat de diagnose epilepsie op het moment van het ongeval nog niet gesteld was ondanks sterk daarop lijkende symptomen in de jaren daarvoor, achtte de rechter hem niettemin schuldig en wel wegens gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. (zie http://www.stin.nl/, pagina Rijbewijzen,"Rechter tilt zwaar aan eigen verantwoordelijkheid"). Het betrof weliswaar een patiënt met elepsie maar de uitspraak zou ook voor een ICD-drager kunnen gelden.

Lees meer