Archief

Vernieuwen Nederlands rijbewijs - wonend buiten Nederland, de EU/EER of Zwitserland (juli 2007)

"Wie kan mij exact vertellen, wat ik moet regelen voor een geldig nieuw Nederlands rijbewijs", vroeg ons een ICD-draagster die in België woont. Jammer voor mevrouw maar zij zal in dat land een nieuw rijbewijs moeten aanvragen en valt daardoor wat autorijden betreft onder de voorwaarden zoals die in België gelden (zie de rubriek Rijbewijzen op http://www.stin.nl/). Het antwoord is te vinden op: http://www.rijbewijs.nl/ en luidt als volgt:

 

"Als u houder bent van een Nederlands rijbewijs en u woont in een EU/EER-lidstaat (anders dan Nederland) of Zwitserland, dan kunt u uw rijbewijs niet meer vernieuwen. Het rijbewijs moet u omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven. Goed om te weten: een verlopen rijbewijs kunt u niet omwisselen.

 

Als u niet in Nederland, Zwitserland of een EU/EER land woont, dan kunt u de RDW via e-mail verzoeken om een aanvraagformulier voor een nieuw rijbewijs. De RDW stuurt u het aanvraagformulier zo spoedig mogelijk toe. In de handleiding kunt u vinden welke bescheiden u bij de aanvraag moet voegen".

Lees meer